ინგლისური არაწესიერი ზმნების ჩამონათვალი


#First FormSecond Formthird FormGeorgian
1arisearosearisenწამოწევა
2awakeawokeawokenგამოღვიძება
3bewasbeenყოფნა
4bearborebornდაბადება
5beatbeatbeatenცემა
6becomebecamebecomeგადაქცევა
7begetbegotbegottenდაბადება
8beginbeganbegunდაწყება
9bendbentbentმოხრა
10beseechbesoughtbesoughtვედრება
11betbetbetდანაძლევება
12bidbadebiddenშეთავაზება ფასის
13bidebadebidedარსებობა
14bindboundboundდაკავშირება
15bitebitbittenკბე­ნა
16bleedbledbledსისხლდენა
17blowblewblownდაბერვა
18breakbrokebrokenგატეხვა
19breedbredbredგამრავლება
20bringbroughtbroughtმოტანა
21broadcastbroadcastbroadcastტრანსლაცია
22buildbuiltbuiltაშენება
23burnburntburntდაწვა
24burstburstburstაფეთ­ქე­ბა
25buyboughtboughtშესყიდვა
26cancouldcouldშეძლება
27castcastcastტყორცნა
28catchcaughtcaughtდაჭერა
29choosechosechosenარჩევა
30cleavecleftcleftგაპობა
31clingclungclungმიწებება
32comecamecomeმოსვლა
33costcostcostღირებულება
34creepcreptcreptცოცვა
35cutcutcutგაჭრა
36dealdealtdealtგარიგება
37digdugdugგათხრა
38dodiddoneგაკეთება
39drawdrewdrawnგამოწევა
40drinkdrankdrunkდალევა
41drive drovedrivenავტომობილის მართვა
42dwelldweltdweltცხოვრება
43eatateeatenჭამა
44fallfellfallenდაცემა
45feedfedfedგამოკვება
46feelfeltfeltშეგრძნება
47fightfoughtfoughtბრძოლა
48findfoundfoundპოვნა
49fleefledfledგაქცევა
50flingflungflungტყორცნა
51flyflewflownფრენა
52forbidforbadeforbiddenაკრძალვა
53forgetforgotforgottenდავიწყება
54forsakeforsookforsakenმიტოვება
55freezefrozefrozenგაყინვა
56getgotgotმიღება
57givegavegivenმიცემა
58gowentgoneწასვლა
59grindgroundgroundდაფქვა
60growgrewgrownგაზრდა
61hanghunghungდაკიდება
62havehadhadქონა, ყოლა
63hearheardheardგაგება
64hidehidhiddenდამალვა
65hithithitდარტყმა
66holdheldheldდაჭერა
67hurthurthurtდაზიანება
68keepkeptkeptშენახვა
69kneelkneltkneltმუხლის მოყრა
70knowknewknownცოდნა
71leadledledწაყვანა
72learnlearntlearntშესწავლა
73leaveleftleftდატოვება
74lendlentlentთხოვება
75letletletნების დართვა
76lightlitlitანთება
77loselostlostდაკარგვა
78makemademadeგაკეთება
79meanmeantmeantმნიშვნელობის ქონა
80meetmetmetშეხვედრა
81meltmeltedmoltenდნობა
82mowmowedmownთიბვა
83paypaidpaidგადახდა
84proveprovedprovenდამტკიცება
85putputputდადება
86readreadreadწაკითხვა
87rideroderiddenტარება (ცხენის)
88ringrangrungდარეკვა
89riseroserisenაწევა
90runranrunსირბილი
91saysaidsaidთქმა
92seesawseenხედვა
93seeksoughtsoughtძიება
94sellsoldsoldგაყიდვა
95sendsentsentგაგზავნა
96setsetsetდაყენება
97shakeshookshakenშენჯღრევა
98shedshedshedმოშორება
99shineshoneshoneნათება
100shootshotshotსროლა
101showshowedshownჩვენება
102shrinkshrankshrunkშემცირება
103shutshutshutდახურვა
104singsangsungსიმღერა
105sinksanksunkჩაძირვა
106sitsatsatჯდომა
107slayslewslainმოკვლა
108sleepsleptsleptძილი
109slideslidslidსრიალი
110slingslungslungტყორცნა
111slinkslunkslunkმიპარვა
112slitslitslitგაჭრა
113smitesmotesmittenდარტყმა
114sowsowedsownდათესვა
115speakspokespokenსაუბარი
116spendspentspentდახარჯვა
117spillspiltspiltდაღვრა
118spinspunspunდატრიალება
119spitspatspatგადაფურთხება
120splitsplitsplitდანაწილება
121spreadspreadspreadგავრცელება
122springsprangsprungხტუნვა
123standstoodstoodდგომა
124stealstolestolenმოპარვა
125stickstuckstuckდაწებება
126stingstungstungსუსხვა
127stinkstankstunkყროლა (ყარს)
128stridestrodestriddenბიჯება
129strikestruckstruckდარტყმა
130stringstrungstrungშეკვრა
131strivestrovestrivenმისწრაფება
132swearsworeswornდაფიცება
133sweepsweptsweptგამოგვა
134swellswelledswollenგასიება
135swimswamswumცურვა
136swingswungswungრხევა
137taketooktakenაღება
138teachtaughttaughtსწავლება
139teartoretornგაგლეჯა
140telltoldtoldთქმა
141thinkthoughtthoughtფიქრი
142throwthrewthrownგადაგდება
143thrustthrustthrustჩარჭობა
144treadtrodtroddenბიჯება
145understandunderstoodunderstoodგაგება
146wakewokewokenგაღვიძება
147wearworewornტარება (ტანსაცმლის)
148weavewovewovenქსოვა
149weepweptweptტირილი
150winwonwonმოგება
151windwoundwoundხვევა
152wringwrungwrungდაგრეხა
153writewrotewrittenწერა

ინგლისური არაწესიერი ზმნები (English Irregular Verbs )

რისთვის გვჭირდება არაწესიერი ზმნების ცოდნა? ძირითადი ინგლისური ზმნები არაწესიერ ზმნებს მიეკუთვნება ( be, go, let, cut, come და ა. შ. ). ინგლისურ ენაში ზმნის გადაყვანა წარსულ დროში ჩვეულებრივ მარტივად ხდება - ზმნის ძირითად ფორმას (infinitive), ემატება - ed დაბოლოვება და ზმნა გადაყვანილია წარსულში. მაგალითად: lived, kissed, cooked. ეს რაც შეეხება წესიერ ზმნებს, ანუ Regular Verbs. მაგრამ რაც შეეხება არაწესიერ ზმნებს ანუ Irregular Verbs, საქმე ცოტა უფრო რთულადაა. ამ შემთხვევაში - ed დაბოლოვება არ გამოგვადგება, რადგან ამ არაწესიერი ზმნებიდან ყველას, აქვს თავისი საკუთარი განსხვავებული ფორმა, რომელიც ჩვეულებრივ წესებს არ ექვემდებარება. მაგალითად: eat, drive, meet.

  1. ზმნები, რომლებსაც სამივე დროში ერთნაირი ფორმა აქვთ. მაგალითად cut, put, let. ზმნების ეს ჯგუფი ძალიან მარტივი დასამახსოვრებალია.
  2. ზმნები, რომლებსაც ერთნაირი წარსული ფორმა აქვთ. მაგალითად buy, bring, catch
  3. ზმნები, რომლებსაც ერთნაირი Infiinitive და Past Participle აქვთ. მაგალითად come, run
  4. ზმნები, რომლებიც ყველა ფორმაში განსხვავეულია. მაგალითად be, eat, know

ამ არაწესიერი ზმნების დასამახსოვრებლად რა თქმა უნდა საჭიროა მათი ხშირად გამეორება. შეგიძლიათ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე, გაიაროთ არაწესიერი ზმნების ტესტი, და გამოსცადოთ თქვენი ცოდნა. აპლიკაციის მოხმარებისთვის რეგისტრაციის გავლა საჭირო არ არის.

English Irregular Verbs