ვისწავლოთ ინგლისური

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება VOCABULARY.GE - ზე. ამ ვებ გვერდზე შეგიძლიათ ონლაინ რეჟიმში ისწავლოთ 500 ინგლისური სიტყვა. ამისთვის საჭიროა დააწვეთ ქვემოთ მოცემულ ღილაკს "სწავლის დაწყება", დარეგისტრირდეთ საიტზე და დაიწყოთ შესწავლა. გვერდის ამ ნაწილში მოცემულია ბლოგი, რომელზეც გამოქვეყნდება ინგლისურ ენასთან დაკავშირებული სიახლეები და საინტერესო ფაქტები.

მოხარული ვიქნებით, თუ შემოგვთავაზებთ გვერდის გაუმჯობესების იდეებს, ან მოგვაწვდით ინფორმაციას გვერდის ტექნიკური ან სხვა ხარვეზის შესახებ.


მოდალური ზმნები ინგლისურ ენაში Shall და Will

მოდალური ზმნები ინგლისურ ენაში Shall და will გამოიყენება მომავალი დროის წარმოებისთვის. მათი გამოყენების ტრადიციული წესი ასეთია: გამოიყენეთ Shall პირველი პირის შემთხვევაში (I, we), რათა აწარმოოთ მომავალი დრო, და გამოიყენეთ will ყველა დანარჩენ შემთხვევაში (he, she, they, it...). მაგალითად:


რამდენი სიტყვაა ინგლისურ ენაში

ამ კითხვაზე ცალსახა და ზუსტი პასუხი არ არსებობს. არის მოსაზრება, რომ ინგლისურ ენაში არის 1000000-ზე მეტი სიტყვა. თუმცა, ნებისმიერ ენაში, სიტყვათა რაოდენობის დათვლისას გასათვალისწინებელია მრავალი ფაქტორი. მაგალითად რა ითვლება ერთ სიტყვად. იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა ჩაითვალოს სიტყვად ლინგვისტიკაში დებატები არ წყდება.


სიტყვები, რომლებიც ინგლისურ ენას დაემატა 2020 - 2021 წლებში

ინგლისური ენა, ისევე როგორც სხვა ნებისმიერი ენა მუდმივად ვითარდება, იცვლება და ახალი სიტყვები ემატება. ამასთან შეიძლება უკვე არსებულმა სიტყვებმა შეიძინონ ახალი მნიშვნელობები. ეს განპირობებულია ზიგადად გარემოს ცვლილებით, რომელსაც ენა მიჰყვება ფეხდაფეხ, რათა ახალი სიტყვებით აღწეროს მიმდინარე მოვლენები.


ინგლისური ენის ყველაზე უცნაური სიტყვები

ენის შესწავლა ხანგრძლივი და შრომატევადი პროცესია. მას შემდეგ რაც კარგად შეისწავლით გრამატიკას, იდიომებს და ძირითად სიტყვებს, დიდი შანსია, რომ თქვენ მაინც მოგიწევთ ლექსიკონის გამოყენება, რადგან ინგლისურ ენაში არსებობს სიტყვები, რომლებიც შეიძლება ცხოვრებაში ძალიან იშვიათად, თუმცა მაინც შეგხვდეთ.


ჟარგონი და სლენგი ინგლისურში

რა არის ჟარგონი და რა არის სლენგი? მიუხედავად იმისა, რომ ორივე არაფორმალურ სასაუბრო ენას წარმოადგენს მათ შორის მაინც არის განსხვავება. ჟარგონი გამოიყენება რომელიმე კონკრეტულ სფეროში, ან რომელიმე კონკრეტული პროფესიის ადამიანები იყენებენ კონკრეტულ ჟარგონებს, მაგალითად არსებობს ჟარგონები რომლებსაც იყენებს პოლიცი×ლები, ექიმები, კომერსანტები, მშენებლები, სამხედროები და ა.შ,


All right თუ Allright

რომელია სწორი ფორმა? All right თუ Allright? და რომელი უნდა გამოვიყენოთ ჩვენს არაფორმალურ თუ ფორმალურ ინგლისურში? თუ თქვენ ეს გაინტერესებთ და გსურთ ინგლისური ენა სიღრმისეულად შეისწავლოთ, მაშინ ამის ცოდნა თქვენთვის აუცილებელია


ინგლისური იდიომები

რა არის იდიომატური გამონათქვამი და საერთოდ რაში გვჭირდება მისი ცოდნა? იდიომა არის ფრაზა ან სიტყვათა წყობა, რომელიც არ აღიქმება მისი ცალკეული სიტყვების პირდაპირი გაგებით, არამედ აქვს სპეციფიური მნიშვნელობა.